MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİ ETKİLİ Mİ?

Motivasyonel görüşmenin danışanların davranışlarını değiştirmede etkin olduğu araştırmalarda gösterilmiştir. Bu tekniğin ergenlerde de yetişkinlere benzer şekilde etkin olduğu da saptanmıştır.

Araştırmalarda motivasyonel görüşmenin vücut kitle indeksi, total kan kolesterolü, kan basıncı, kan alkol konsantrasyonu ve standart etanol içeriği üstüne etkileri olduğu bulunmuştur. Bu etkilerin klinik olarak anlamlı olduğu da gösterilmiştir. Yapılan meta analizlerde kısa görüşmelerde bile (15 dakika) etkin olduğu belirtilmiştir.

Tekniğin başarısı terapistin eğitim geçmişine (doktor veya psikolog vb) dayanmadığı iddia edilmektedir. Etkinlik daha çok terapist ve danışan arasındaki ilişkinin kalitesinden ve terapistin aldığı motivasyonel görüşme tekniğindeki yeterliliği veya yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Araştırmalar motivasyonel görüşme tekniğinin çeşitli yaşam biçimleri sorunlarında etkili olduğunu, sorunun fizyolojik veya psikolojik olmasının herhangi bir etki göstermediğini saptamıştır. Bu durum, motivasyonel görüşmenin davranış sorunları yaşayan farklı ve geniş gruplarda uygulanabilirliğinin olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında alkol bağımlılığı tedavisi, beyin felcinin rehabilitasyonu, kardiyak bakım, çocuk koruma, kronik ağrı, diabet, diyet, madde bağımlılığı, HIV/AIDS korunma, kazaları önleme, anksiyete bozukluğu, depresyon, PTSD, cinsel davranış değişikliği, tütün bağımlılığı, kilo verme sayılabilir.

Motivasyonel Görüşme uygulamalarında empatik bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Miller tarafından 1980 yılında yapılan bir çalışmada iki terapist grubunun alkol bağımlılarıyla çalışırken sergilediği yaklaşımı incelenmiş, sonucunda empati gösteren terapistlerin diğerlerine göre %25 daha iyi sonuç aldığı ortaya çıkmıştır.

1998 yılında yapılan başka bir çalışma değişime hazır olmayan kişilerde Motivasyonel Görüşme uygulamalarının onları değişime hazır olmaya yaklaştırdığını göstermektedir (Miller&Heather, 1986,1998).

2006 yılında yapılan bir çalışma diş hekimlerinin hastalarında oral sağlık konusunda değişim sağlamak amacıyla Motivasyonel Görüşme teknikleri kullanmalarının önemli değişimler yarattığını göstermektedir (Almomani, Williams, Catley&Brown, 2009).

Motivasyonel Görüşme tekniklerinin kilo verme konusunda, diyabet hastalarının diyetlerine uyum sağlamasında, kronik ağrı çeken hastalarla yapılan uygulamalarda da etkili olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır (VanWormer&Boucher, 2004; Armstrong et al., 2011; Thomas et al., 2012).