MOTİVASYONEL GÖRÜŞME NEDİR?

Motivasyonel görüşme, danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine yardımcı olarak, davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşımdır.

Temel hedefi ambivalansı (ikilemi) keşfetmek ve çözmektir. Bu yöntem özellikle değişim için isteksiz olan veya ambivalan olan kişilerde kullanışlı bir yöntemdir. Ambivalansın çözülmesi ve kişinin değişime yönlenmesine yardım etmek amacıyla kullanılır.

Miller ve Rollnick tarafından geliştirilmiş, birçok araştırmada etkin olduğu kanıtlanmış bir yöntemdir. Uygulamanın pratik olması, empatik bir yaklaşım olması ve kısa süreli bir müdahale olması nedeniyle farklı alanlarda çalışan uzmanlar tarafından tercih edilmektedir.

Motivasyonel Görüşme ruhunun ana bileşenleri işbirliği kurmak, kabullenmek, empati göstermek ve açığa çıkarmaktır.

Motivasyonel Görüşme sürecinde danışanın katılımını sağlamak, odaklanmak ve planlama yapmak önemlidir. Bunları yaparken açık uçlu soru sorma, yansıtmalı dinleme yapma, destekleme, özetleme, etkin tavsiye verme gibi yöntemler kullanılır.